GIBBERELLIC ACID (GA3)

GIBBERELLIC ACID (GA3)

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 90%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Gibberellic Acid 5%/20% TB

- Gibberellic Acid 10%/20% WP

index