GLUFOSINATE AMMONIUM

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 97%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Glufosinate Ammonium 15%/20%/30% SL (Tech)

- Glufosinate Ammonium 15%/20%/30% SL (TK)

index