HEXACONAZOLE

HEXACONAZOLE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 92%Tech

Quy cách đóng gói: 50kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Hexaconazole 5%/10% SC

 

 

index