IMIDACLOPRID

IMIDACLOPRID

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 97%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Imidacloprid 10%/20% WP

- Imidacloprid 70% WG

- Imidacloprid 10%/20% SL

- Imidacloprid 35% SC

 

index