INDOXACARB

INDOXACARB

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 95%Tech (S 90%)

Quy cách đóng gói: 25kg/phuy 

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Indoxacarb 15% SC

- Indoxacarb 30% WG

 

index