IPRODIONE

IPRODIONE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 96%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Iprodione 50%WP

- Iprodione 35%/50% SC

 

index