MATRINE

MATRINE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 98%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Matrine 0.5%/1% SL

 

index