MCPA SODIUM

MCPA SODIUM

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 95%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- MCPA 50% SL

- MCPA  80% WP

 

index