METALDEHYDE

METALDEHYDE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 99%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Metaldehyde 10%/15%/18% GR

index