NICLOSAMIDE

NICLOSAMIDE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 98%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Niclosamide Olamine 77% WP

index