PERMETHRIN

PERMETHRIN

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 93%Tech

Quy cách đóng gói: 220kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Permethrin 5%/10% EC

 

index