PRETILACHLOR

PRETILACHLOR

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 95%Tech

Quy cách đóng gói: 200kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Pretilachlor 30% EC

 

index