PROCHLORAZ

PROCHLORAZ

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 97%Tech

Quy cách đóng gói: 250kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Prochloraz 25% EC

 

index