PROFENOFOS

PROFENOFOS

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 95%Tech

Quy cách đóng gói: 250kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Profenofos 40%/50% EC

 

index