PROPICONAZOLE

PROPICONAZOLE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 95%Tech

Quy cách đóng gói: 200kg/phuy

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Propiconazole 25% EC

index