PROPINEB

PROPINEB

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 92%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Propineb 70%WP

- Propineb 70% WG

 

index