SPIRODICLOFEN

SPIRODICLOFEN

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 96%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Spirodiclofen 24%/34% SC

index