TEBUCONAZOLE

TEBUCONAZOLE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 97%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Tebuconazole 25%/45% SC

- Tebuconazole 25%EW

 

index