THIAMETHOXAM

THIAMETHOXAM

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 98%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Thiamethoxam 25%/35%/70% WG

- Thiamethoxam 35% SC

 

index