TRICYCLAZOLE

TRICYCLAZOLE

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Hàm lượng: 95%Tech

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Các bán thành phẩm thông dụng:

- Tricyclazole 75% WP

- Tricyclazole 75% WG

index