Human and Activities

Kim Cương – Pharmaceuticals Team Leader.

“Có thể King Elong không phải là nơi bạn kiếm được nhiều tiền nhất, cũng chưa chắc đây là môi trường làm việc thoải mái nhất, nhưng tôi tin rằng...

Phương Dung - Junior Sales Division

"Không đòi hỏi bạn phải thật quá giỏi, phải thật quá xuất sắc, King Elong chỉ mong bạn được sống và làm việc thật thoải mái như chính con người...

Trung Kiên - Junior Sales Division

Tôi là Kiên, tôi luôn muốn cống hiến hết mình cho môi trường mà mình làm việc. Nhưng môi trường phù hợp thì sẽ giúp bạn làm được nhiều hơn...