R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975

SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU KING ELONG

AZO - ELONG

AZO - ELONG

Xem thêm

BICILUS 18WP

BICILUS 18WP

Xem thêm

ELONG ĐƯỢC MÙA

ELONG ĐƯỢC MÙA

Xem thêm

ELONG MƠN MỞN

ELONG MƠN MỞN

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

Nhận xét của khách hàng

King ELong là công ty đầu ngành và lâu đời về phân bón, thuốc BVTV và hoá chất công nghiệp.

Nguyễn Văn Tuấn, CEO

Le Plateau
Hostel

Mekong Agri
Vật tư nông nghiệp