R.163 Block B, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu Str., Dakao Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
info@kingelong.com.vn Hotline: 0949 808 890 Tel: 84-28-3911 5973/74 Fax: 84-28-3911 5975

Thuốc trừ cỏ

GLYPHOSATE

GLYPHOSATETên chung:GlyphosateTên gọi khác:Roundup (Monsanto)Tên hóa học:N-(phosphonomethyl) glycineSố CAS:[1071-83-6]Công thức hóa học:C3H8NO5PLoại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:95% TC / 75.7% SG / 62% IPA / 48% SLỨng dụng:Diệt các...

Xem thêm

2,4-D

2,4-DTên chung:2,4-DTên gọi khác:Capri (Makhteshim-Agan)Tên hóa học:(2, 4-dichlorophenoxy) acetic acidSố CAS:[94-75-7]Công thức hóa học:C8H6C12O3Loại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:98% TC / 860g/l / 720g/l / 600g/lỨng dụng:Là một loại...

Xem thêm

PARAQUAT DICHLORIDE

PARAQUAT DICHLORIDETên chung:Paraquat DichlorideTên gọi khác:Gramoxone (Syngenta)Tên hóa học:1, 1`-dimethyl-4, 4`-bipyridinium dichlorideSố CAS:[1910-42-5]Công thức hóa học:C12H14C12N2Loại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:45% TC. / 42% TC. / 25% / 20%...

Xem thêm

NICOSULFURON

NICOSULFURONTên chung:NicosulfuronTên gọi khác:Accent (Dupont); Dasul (Syngenta)Tên hóa học:2-[[[(4, 6-dimethoxy-2- pyrimidinyl) amino]carbonyl]amino] -N, N-dimethyl-3-pyridinecarboxamideSố CAS:[111991-09-4]Công thức hóa học:C15H18N6O6SLoại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:96% TC. / 75% WP-WDGỨng dụng:Là loại...

Xem thêm

BUTACHLOR

BUTACHLORTên chung:ButachlorTên gọi khác:N/ATên hóa học:2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)- acetamideSố CAS:[23184-66-9]Công thức hóa học:C17H26ClNO2Loại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:93% TC. / 60% ECCơ chế tác động:Thuốc cỏ chọn lọc với tác động...

Xem thêm

PROPANIL

PROPANILTên chung:PropanilTên gọi khác:N/ATên hóa học:N-(3,4-dichlorophenyl)propanamideSố CAS:[709-98-8]Công thức hóa học:C9H9Cl2NOLoại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:98% TC. / 36% EC / 50% ECỨng dụng:- Propanil được sử dụng trên lúa-...

Xem thêm

ACETOCHLOR

ACETOCHLORTên chung:AcetochlorTên gọi khác:N/ATên hóa học:2'-ethyl-6'-methyl-N-(ethoxymethyl)-2-chloroacetylanilideSố CAS:[34256-82-1]Công thức hóa học:C14H20ClNO2Loại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:95% TC. / 50% EC / 90% ECCơ chế tác động:Là loại thuốc cỏ chọn...

Xem thêm

ETHOXYSULFURON

ETHOXYSULFURONTên chung:EthoxysulfuronTên gọi khác:N/ATên hóa học:1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)ureaSố CAS:[126801-58-9]Công thức hóa học:C15H18N4O7SLoại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:95% TC. / other formulationsCơ chế tác động:Sau khi thẩm thấu và lưu dẫn vào...

Xem thêm

CYHALOFOP BUTYL

CYHALOFOP BUTYLTên chung:Cyhalofop ButylTên gọi khác:Clincher (Dow AgroSciences B.V)Tên hóa học:2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propanoicacid,butylester(R)Số CAS:[122008-85-9]Công thức hóa học:C20H20FNO4Loại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:96% TC. / other formulationsCơ chế tác động:Thuốc cỏ hậu...

Xem thêm

BENSULFURON METHYL

BENSULFURON METHYLTên chung:Bensulfuron MethylTên gọi khác:N/ATên hóa học:2-[[[[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]methyl]benzoic acidSố CAS:[83055-99-6]Công thức hóa học:C15H16N4O7SLoại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:95% TC. / 60%WG and othersCơ chế tác động:Thuốc trừ cỏ chọn...

Xem thêm

PYRAZOSULFURON ETHYL

PYRAZOSULFURON ETHYLTên chung:Pyrazosulfuron EthylTên gọi khác:N/ATên hóa học:5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylic acidSố CAS:[93697-74-6]Công thức hóa học:C14H18N6O7SLoại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:95% TC. / 10% WP and othersCơ chế tác động:Thuốc cỏ nội...

Xem thêm

QUINCLORAC

QUINCLORACTên chung:QuincloracTên gọi khác:N/ATên hóa học:3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acidSố CAS:[84087-01-4]Công thức hóa học:C10H5C12N02Loại thuốc:Thuốc trừ cỏThành phẩm:95% TC. / 25% WP / 50% WPCơ chế tác động:Quinclorac là một loại...

Xem thêm